Fysiotherapie A. Katanaev

MEDISCH CENTRUM HEES - NEERBOSCH

 

Vergoedingen Fysiotherapie.

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij een
contract mee hebben afgesloten dan is de prijs van de
behandeling zoals in het contract is opgenomen. 


Heeft u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie,
dan krijgt u een particuliere rekening volgens de tabel zoals
aangegeven op deze website.
 

Heeft u wel een aanvullende verzekering voor fysiotherapie,
maar bij een zorgverzekeraar waarbij wij geen contract mee
hebben, dan krijgt u een particuliere rekening.
Deze dient u dan zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren.
U krijgt deze dan geheel of gedeeltelijk vergoed. 


Chronische machtiging:
Als u een aanvullende verzekering hebt, betaalt de
zorgverzekeraar de eerste 20 behandelingen.
Vanaf de eenentwintigste behandeling worden de verrichtingen
altijd vergoed.
Bent u niet aanvullend verzekerd, dan komen de eerste
20 behandelingen voor uw eigen rekening. 

Voor patiënten die niet of onvoldoende verzekerd zijn voor
fysiotherapie gelden de volgende tarieven:

 

Code

Omschrijving

Prijs

1000

Reguliere zitting fysiotherapie

35,00 Euro

1001

Inclusief toeslag uitbehandeling

50,00 Euro

1400

Eenmalig onderzoek

50,00 Euro

1850

Screening

17,50 Euro

1860

Intake en onderzoek na screening 

32,50 Euro

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

50,00 Euro